Українське релігієзнавство

Журнал "Українське релігієзнавство" заснований "Українською асоціацією релігієзнавців" у 1996 р. з метою висвітлення питань історії та теорії релігієзнавства. Має свідотство про державну реєстрацію КВ № 2057 від 16.07.1996 р.
Періодичність виходу номерів - 4 рази на рік.
Головним редактором журналу є Колодний Анатолій Миколайович.
Редколегію журналу складають А. Арістова, Л. Виговський, Г. Гоффман, К. Елбакян, В. Климов, Г. Надтока, П. Панченко, О. Саган, Р. Сітарчук, Н. Стоколос, О. Уткін, Л. Філіпович, В. Шевченко, П. Яроцький.
Офіційний сайт журналу

Пошук на сайті: